© Enso Karate-do (2020)

Wat is karate?

Karate, of eigenlijk karate-do zoals het officieel genoemd wordt, is een Oosterse zefverdedigingsdiscipline die oorspronkelijk uit Okinawa (een eiland in de Oost-Chinese zee) komt. Via Japan is het na de tweede wereldoorlog in de Verenigde Staten, Europa en Nederland terecht gekomen. Kihon, kata en kumite Karate is een dynamische zelfverdedigingsdiscipline die vele facetten kent. Grofweg gesteld zijn er in het karate drie onderdelen te onderscheiden: kihon, kata en kumite. Kihon omvat alle technieken die in het karate voorkomen, dat wil zeggen allerlei verdedigingstechnieken, stoten, trappen en nog allerlei andere technieken. Bij kata worden deze individuele technieken op bepaalde manieren achter elkaar gezet zodat effectieve zelfverdedigingscombinaties onstaan. Een aantal van deze zelfverdedigingscombinaties achter elkaar vormen een kata. Tenslotte heb je het onderdeel kumite, waaronder alle partneroefeningen vallen (inclusief het jiyu kumite, ofwel vrij vechten). Waarden en normen Behalve fysieke activiteiten zijn in het karate waarden en normen erg belangrijk. Dat deze waarden en normen belangrijk zijn wordt weergegeven door het zeer belangrijke woordje “do” in “karate-do”. Dit woordje betekent namelijk dat het bij karate-do niet alleen maar gaat om slaan en schoppen, maar dat allerlei waarden en normen, zoals respect (voor je leraar, voor je trainingspartners, en eigenlijk voor iedereen met wie je omgaat in het leven), loyaliteit en rechtvaardigheid, belangrijk zijn. Waarom karate? Tenslotte, er zijn veel verschillende redenen waarom mensen karate beoefenen. Een aantal van deze redenen zijn: gezondheid zelfverdediging weerbaarheid zelfvertrouwen discipline sportieve bezigheid conditieopbouw lenigheid samenwerken (karate is geen teamsport maar je hebt wel een ander nodig die je moet (kunnen) vertrouwen) wedstrijden waarden en normen traditie filosofie sociale bezigheid en uiteraard ook gewoon plezier! En al deze aspecten komen in de lessen van Enso Karate-do dan ook allemaal aan bod!
© Enso Karate-do (2020)

Wat is karate?

Karate, of eigenlijk karate-do zoals het officieel genoemd wordt, is een Oosterse zefverdedigingsdiscipline die oorspronkelijk uit Okinawa (een eiland in de Oost-Chinese zee) komt. Via Japan is het na de tweede wereldoorlog in de Verenigde Staten, Europa en Nederland terecht gekomen. Kihon, kata en kumite Karate is een dynamische zelfverdedigingsdiscipline die vele facetten kent. Grofweg gesteld zijn er in het karate drie onderdelen te onderscheiden: kihon, kata en kumite. Kihon omvat alle technieken die in het karate voorkomen, dat wil zeggen allerlei verdedigingstechnieken, stoten, trappen en nog allerlei andere technieken. Bij kata worden deze individuele technieken op bepaalde manieren achter elkaar gezet zodat effectieve zelfverdedigingscombinaties onstaan. Een aantal van deze zelfverdedigingscombinaties achter elkaar vormen een kata. Tenslotte heb je het onderdeel kumite, waaronder alle partneroefeningen vallen (inclusief het jiyu kumite, ofwel vrij vechten). Waarden en normen Behalve fysieke activiteiten zijn in het karate waarden en normen erg belangrijk. Dat deze waarden en normen belangrijk zijn wordt weergegeven door het zeer belangrijke woordje “do” in “karate-do”. Dit woordje betekent namelijk dat het bij karate-do niet alleen maar gaat om slaan en schoppen, maar dat allerlei waarden en normen, zoals respect (voor je leraar, voor je trainingspartners, en eigenlijk voor iedereen met wie je omgaat in het leven), loyaliteit en rechtvaardigheid, belangrijk zijn. Waarom karate? Tenslotte, er zijn veel verschillende redenen waarom mensen karate beoefenen. Een aantal van deze redenen zijn: gezondheid zelfverdediging weerbaarheid zelfvertrouwen discipline sportieve bezigheid conditieopbouw lenigheid samenwerken (karate is geen teamsport maar je hebt wel een ander nodig die je moet (kunnen) vertrouwen) wedstrijden waarden en normen traditie filosofie sociale bezigheid en uiteraard ook gewoon plezier! En al deze aspecten komen in de lessen van Enso Karate-do dan ook allemaal aan bod!